Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Abraham – troens fader

Frygt og Bæven

Dette værk er vel nok ned gennem fortolkningshistorien ét af de mest misforståede af Søren Kierkegaards værker. Mangen en fortænkt og kompliceret teologisk og filosofisk teori er udkastet af skiftende fortolkere med stor uklarhed til følge.

Læses værket imidlertid i den ånd, hvori det er skrevet, er dets tankegang enkel og enfoldig, men tillige stærk og provokerende, ja, bevægende.

Så i den ånd vil vi trygt i frygt og bæven følge værkets pseudonyme forfatter, Johannes de silentio, i hans fremadskridende argumentationsgang.

sognepræst, dr.theol.

Anders Kingo

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50