Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Mennesket er ånd

Vi lever i en tid, der faktisk udelukkende kan tale psykologisk om det at være menneske. I alt, hvad vi foretager os, og i vor selvforståelse og forståelse af hinanden gør de psykologiske forklaringsmodeller sig gældende.

Søren Kierkegaard var en eminent psykolog, men hos ham får den noget flade todimensionale psykologiske struktur tilført åndens tredje dimension, hvorved den opgave ”at vorde menneske” bliver, hvad han kalder et saligt anliggende.

Med sætningen ”mennesket er ånd” udtrykker han således ikke et faktum, men en opgave, nemlig den at vorde ånd og deri have et åndeligt forhold til sig selv, til medmennesket, til tilværelsen.

sognepræst, dr.theol.

Anders Kingo

Oliemaleri af nattehimlen
“Munk ved havet” af Caspar David Friedrich

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50