Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Den frelsende tvivl

Om troens og tvivlen hos Søren Kierkegaard

I vid udstrækning ville Søren Kierkegaard blot sige det samme om kristen tro og tvivl som Martin Luther. Dog var han sig bevidst, at han ikke blot kunne gentage Luther, fordi tiden i mellemtiden var blevet moderne. Moderniteten, som både Kierkegaard og vi er børn af, havde holdt sit indtog. Ville han her 3oo år efter Luther sige det samme, måtte han siger det på en splinterny måde. Og det gjorde han så.

sognepræst, dr.theol.

Anders Kingo

Tegning af Søren Kierkegaard
Søren Kierkegaard

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50