Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Valget

Få har som Søren Kierkegaard til bunds analyseret, hvad det vil sige at vælge og at være et vælgende menneske. Og få har som han peget på, at mennesket – stående overfor den opgave at skulle være menneske – er stedt i den misére at skulle vælge.

Foredraget præsenterer hovedtrækkene i de valg, der analyseres i det store værk ”Enten-Eller”, nemlig det æstetiske og det etiske valg, der dog begge ender i et ultimatum.

sognepræst, dr.theol.

Anders Kingo

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50