Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Publikationer

af sognepræst, dr.theol. Anders Kingo

Bøger

 • 1987 - Den opbyggelige tal. En systematisk-teologisk studie over Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab. Gads Forlag, København

 • 1988 - Den pseudonyme tale. En studie over eksistensanalysens kategori i Søren Kierkegaards forfatterskab. Gads Forlag, København

 • 1989 - Hosekræmmerens Søn. En enfoldig bog om Søren Kierkegaard eller en bog om den enfoldige Søren Kierkegaard. Sammen med Sten-O. B. Vedstesen Poul Kristensens. Forlag, Herning. 2.opl. Gyldendal, København

 • 1995 - Analogiens teologi. En dogmatisk studie over dialektikken i Søren Kierkegaards opbyggelige og pseudonyme forfatterskab (disputats). Gads Forlag, København

 • 1987 - Den opbyggelige tal. En systematisk-teologisk studie over Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab. Gads Forlag, København

 • 1999 - I ansvar og tro. Sammen med Sten Vedstesen og Leif Grane. Reitzels. Forlag, København

Artikler

 • 1985 - Den opbyggelige tale. Om Søren Kierkegaards ”Atten opbyggelige Taler” og deres status i forfatterskabet. Dansk teologisk Tidsskrift

 • 1986 - Sprogets mesterskab: Tænk på din Skaber i din ungdom. Festskrift til Johannes Sløk

 • 1995 - Mod Gud altid at have uret. Fønix

 • 1996 - Den søgende eremit. Kritisk forum for praktisk teologi

 • 1997 - Subjektets forhold er knuden. Fønix

 • 1997 - Deus creat ex nihilo. Om filosofisk og teologisk eksistens Menighedsfakultetets Studenterblad, Århus

 • 1998 - Der Tod als heilbringend durch den Ernst des Glaubens Martin-Luther-Verlag Erlangen

 • 1998 - Studier i stadier: Gives der er teleologisk suspension af alle stadier? Reitzels Forlag, København

 • 1999 - Etikerens brev. Ligevægten mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse (forord). DET lille FORLAG, Frederiksberg

 • 2000 - Jeg tror at jeg tror (Gianni Vattimo). Fønix

 • 2001 - Kierkegaard og det opbyggelige. Forlaget Philosophia

 • 2004 - Det står skrevet: Er der en bibelsk kerne, der står fast? Forlaget ANIS, København

 • 2005 - P:S.: Åndsfrændskab. Om ligheder og forskelle i Martin A. Hansens og Søren Kierkegaards tænkning. Gyldendal, København

 • 2005 - Indøvelse i Christendom Reitzels Forlag, København

 • 2006 - Søren Kierkegaard et la modernité. Le statut de la vérité selon René Descartes et Søren Kierkegaard. Nordique, Paris

 • 2009 - Med ryggen mod muren – i Leonard Cohens lønkammer. Forlaget Anis

 • 2010 - Fanden være Gud på den måde Festskrift til Niels Henrik Arendt

 • 2010 - At vorde enfoldig – ”Før Cannae læst med kierkegaardske briller Forlaget Anis

 • 2011 - At læne sig indover en kaffekop. Bidrag til Sønderborg – kulturby 2017

 • 2012 - Hvem sætter scenen? Om Martin Luther og Søren Kierkegaard. I Hva´så, Luther? Haderslev Stift.

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50